top of page

Medisinsk Yoga
Fatigue og ME

Utmattelse er en tilstand preget av en følelse av ekstrem tretthet og manglende energi som ikke blir bedre selv etter hvile eller søvn. Utmattelse kan være forårsaket av en rekke faktorer som bl.a. fysisk anstrengelse, søvnmangel, stress, sorg, underliggende medisinske tilstander eller psykiske helseproblemer som depresjon eller angst. NHI beskriver fatigue som «en følelse av total utmattelse. Noen beskriver det som en følelse av svakhet, eller konstant slitenhet. Det kan ligne på utmattelse man kjenner ved influensa. Det er ikke det samme som å være trøtt. Når du har fatigue, har du en uforklarlig, vedvarende og tilbakevendende utmattelse. Du kan våkne om morgenen etter å ha sovet hele natten, og føle det som om du ikke har sovet. Eller du er ikke i stand til å fungere på jobb eller være produktiv hjemme. Du kan være for utmattet til å utføre vanlige, dagligdagse gjøremål.»

 

Symptomer på fatigue

 • Kronisk slitenhet eller søvnighet

 • Langsommere reflekser

 • Svekket dømmekraft

 • Hodepine

 • Svimmelhet

 • Muskelverk

 • Apati

 • Humørsvingninger - man blir irritabel

 • Svekket konsentrasjonsevne

 • Lite motivasjon

 • Svekket korttidshukommelse

 • Uklart syn

Kilde: NHI

 

Medisinsk Yoga ved Fatigue og ME

Ettersom fatigue kan være et symptom på forskjellige sykdommer, avhenger behandlingen av tilstanden som forårsaker utmattelsen. Medisinsk Yoga kan fungere som et godt supplement til annen behandling fra helsevesenet. Forskning viser at personer som opplever vedvarende utmattelse, kan oppleve lindring ved hjelp av yoga, meditasjon og kognitiv atferdsterapi.

 

Professor Are Holen ved Institutt for nevromedisin ved NTNU viser til nyeste forskningsfunnene som omhandler yoga hvor et av funnene er opplevd livskvalitet hos personer med alvorlige sykdommer. Noen studier har også dokumentert endringer i biomarkører knyttet til infeksjonstilstander i kroppen hos personer som praktiserer yoga. Disse markørene indikerer en reduksjon i infeksjon, spesielt hos de som har praktisert yoga over lengre tid. Holen bemerker at yoga kan påvirke inflammatoriske tilstander, selv om ikke alle studier er enige i dette. Det har blitt påvist at yoga kan redusere stresshormonet kortisol, noe som indikerer en nedgang i stressnivået. Dette er viktig for immunsystemet, da høye nivåer av kortisol kan dempe dets funksjon.

Videre har studier vist at yoga-praksis kan være positivt for personer som lider av fatigue eller kronisk tretthet. Selv om tilstanden ikke blir kurert, kan det bli lettere å håndtere sykdommen. Yoga har også vist seg å forbedre søvnkvaliteten, da det reduserer stressnivået og gjør det lettere å falle til ro. Noen studier har også vist at de opplever færre fysiske symptomer knyttet til sine psykiske plager når de praktiserer yoga.

Medisinsk Yoga ved fatigue innebærer rolige og langsomme bevegelser, pusteteknikker, avspenning og meditasjon. I tillegg gis det en introduksjon om hvordan man mentalt kan møte grubling og bekymring.

stacey-gabrielle-koenitz-rozells-pV_ixbLn4QU-unsplash.jpg

Modulens innhold:

 • Polyvagal teorien

 • Belastningspsykologi

 • Fysiologi og nervesystemet

 • Yogisk perspektiv

 • Pusteteknikker

 • Tilpassede yogaprogrammer

 • Avspenningsøvelser

Hvem passer modulen for:

Modulen passer for deg som er helsepersonell, frivillighetsarbeidere, psykologer, psykoterapeuter, yogalærere eller deg som er pårørende eller berørt av fatigue og ME.

Praktisk info

Kursholdere er Anette Haugnæss og Marianne Feydt.
Du kan lese om deres bakgrunn under fanen "om oss" og "teamet".

 

Sertifiseringskurset går over to dager

Du får en manual med teori og yogaprogrammer

Pris: 4990kr

Kursdato: 25. og 26.mai 2024, kl.10.00-16.00

Hvor: Drammen og online

bottom of page