top of page

Medisinsk Yoga Unge & Psykisk Helse modul 1

«Hvordan kan det ha seg at barn og unge aldri har hatt mer kunnskap om psykisk helse, og likevel blir bare sykere og sykere? Og hvordan kan det ha seg at barn og unge aldri har fått mer bekreftelse, men likevel er så misførnøyde med seg selv?» Sitat Psykolog Line Warholm.

Ungdata-rapporten for 2022 viser til at de fleste ungdom er enige om at livet deres er bra og at de har det de ønsker seg i livet. Men av disse føler 19% seg ikke nyttig den siste uken og 20% opplever mangel på mestring av ting den siste uken. Så det som er utenpå er ganske bra, men det som er inni er vanskelig. Følelsen av at alt er et slit er det som plager unge mest, og flere strever med søvnproblemer og en følelse av nedstemthet og tristhet, sier Warholm.

De siste 10 årene har det vært en økning i salg av antidepressiva for alle aldersgrupper, og de siste årene har det vært en økning hos de yngre aldersgruppene i hele landet.

«At alle går rundt og psykeliggjør min generasjon, gjør det ikke noe bedre. Vi har mange kamper å kjempe, flere kamper enn det mange av dere fra andre generasjoner har hatt. Men mange av oss trenger litt hjelp.» Sitat skoleelev 16 år.

I 2018 leverte kursholder Anette Haugnæss og helsesykepleier Anita Kleven masteroppgaven «Livet har litt sånne dumper, men det er psyktnormalt. Psykisk helse i ungdomsskolen.» Et av funnene var at ungdommen savnet teknikker for å håndtere all den uroen de kjente på i kroppen. I dag vet vi også at selvskading har økt i omfang.​

 

 

Vi i Medisinsk Yoga Norge tilbyr nå denne modulen hvor vi ønsker å skape en plattform for utveksling av refleksjoner og med fokus på å skape arenaer hvor ungdommen får en mulighet til å lære hvordan de kan møte uro, grubling og bekymring. Det å tilby yogatimer for ungdom, f.eks i skolen, forutsetter en del kunnskap, kreativitet og sensitivitet. Programmene vi tilbyr i denne modulen er testet ut gjennom et pilotprosjekt i en 8.klasse hvor 26 stk 13-åringer fikk prøve yoga over 8 uker. Midt i dette pilotprosjektet spurte vi elevene hvilke ønsker de hadde for de siste fire ukene, hvor en gutt sa; «Jeg vil at vi fortsetter med akkurat det samme, for nå nærmer det seg snart tentamen.»

Våre programmer inviterer til latter, samhold og styrking av evnen til å møte humper og dumper i livet - en av de viktigste delene av det å være menneske.

Trist på sofaen

I modul 1 lærer du om hvordan yoga kan fungere som støtte ved de utfordringene som ungdom selv løfter frem:

  • Yogaprogram og teknikker for søvn

  • Yogaprogram og teknikker for hodepine

  • Yogaprogram og teknikker for håndtering av kroppslige smerter relatert til stress og skjermbruk

  • Førstehjelpsteknikker i håndtering av uro og nedstemthet

  • Metoder for styrking av selvfølelsen

  • Kunnskap om kommunikasjon og relasjon i møte med ungdom

  • Kunnskap om ungdomshjernen

Hvem passer denne modulen for?

Denne modulen passer for deg som møter unge i din hverdag, enten som lærer, pedagog, helsesykepleier eller miljøterapeut. Det du lærer trenger nødvendigvis ikke å presenteres som et fult yogaprogram for ungdom, for du har mulighet til å trekke ut deler av det som et verktøy i hverdagen.

Praktisk info

Kursholdere er Anette Haugnæss og Marianne Feydt.
Du kan lese om deres bakgrunn under fanen "om oss".

 

Sertifiseringskurset går over to dager

Du får en manual med teori og yogaprogrammer

Pris: 4990kr

Kursdato: Dato kommer.

Hvor: Drammen

bottom of page