top of page

Karin Mæland

LEGE, FORFATTER OG FILOSOF

Karin Mæland er vår hovedlærer i Yogafilosofi.

Hun er lege, forfatter og filosof med bakgrunn i både indisk og vestlig filosofi. Karin begynte å praktisere yoga for 20 år siden og har lang erfaring som yogalærer. Karin har flere års studier fra India i yoga, filosofi og sanskrit språk, samt en master i filosofi fra Universitetet i Oslo. Etter at hun flyttet hjem fra India, startet hun Akademi for Indisk Filosofi med intensjonen å formidle dybdeforståelse av yoga og indisk filosofi. Hun har utgitt boken Yogafilosofi for Hjertet, oversatt filosofiteksten Patanjalis Yoga Sutra til norsk og utgitt albumet Spanda med sanskrit chanting.

 

For Karin er det viktig å integrere yogapraksis og yogafilosofi fordi det erfaringsmessig fordyper potensialet i yoga, både fysisk, mentalt og åndelig. Hun er kjent for sin evne til å formidle yoga gjennom ulike uttrykksformer, som filosofi, fortellinger, yogaøvelser, meditasjon og sanskrit chanting.

Cathinka Devor

JORDMOR OG AKUPUNKTØR

Cathinka Devor er vår hovedlærer i Medisinsk Yoga Kvinnehelse, Medisinsk Yoga Gravid og barsel, samt ved Medisinsk Yoga Forstå ditt energisystem.

Cathinka er utdannet sykepleier ved Høyskolen i Oslo i 1998, jordmor ved Høgskolen i Bergen i 2003 og har en bachelor i akupunktur fra Høyskolen Christiania i 2017.

Hun har sin yogalærerutdanning fra 300 timers YTT hos Oslo Yoga (2019) og videreutdanninger i gravidyoga, barselyoga og menopauseyoga.

Cathinka ønsker å være en brobygger mellom østlig og vestlig medisin.


Hun brenner for å hjelpe kvinner gjennom de ulike livsfasene som pubertet, svangerskap, barseltid og overgangsalder.

Hun jobber i dag som jordmor i svangerskapsomsorgen i bydel Østensjø, og underviser i tillegg yoga for gravide og har workshops om yoga og overgangsalder.

Anna Lejerstedt

FYSIOTERAPEUT SPESIALISERT I SVIMMELHET OG VESTIBULÆR REHABILITERING.

Anna Lejerstedt er vår hovedlærer i utdanningen Medisinsk Yoga ved hodepine og svimmelhet, samt modulen i Anatomi.

Hun har mer enn 20 års erfaring som fysioterapeut (Lunds Universitet, 2000) og har siden 2007 jobbet som spesialist i svimmelhet. Hun er en av de første fysioterapeutene i Norge som har spesialisert seg i dette faget og hun har i årenes løp lært opp mange andre terapeuter.

Anna tilbyr sine fysioterapitjenester på Samfunnshus Vest på Røa i Oslo og hos Nordfalk ØNH.

Anna Kathrine Ljøgodt

LEGE

Anna Kathrine er utdannet lege ved universitetet i Oslo i 1987 og har en mastergrad i "Nutritional Medicine" fra University og Surrey i England. 
Hun har arbeidet med kosthold og ernæring i klinisk praksis siden 1991 og arbeider idag ved Dr Hexebergs Klinikk i Bærum. 

Anna Kathrine har praktisert meditasjon i mer enn 30 år og yoga og dans i rundt 20 år.  Hun er utdannet Yogalærer- og terapeut, yoga ved stress og utbrenthet og Yoga Nidra terapeut. 

Anna Kathrine er opptatt av utvikling av sinnet og bevisstheten og det å  trene på å være tilstede i kroppen ved å lytte innover og å kjenne eller sanse kroppen fremfor bare å tenke på den.  Dette, og det å gjøre yoga tilgjengelig for alle, uansett tidligere erfaring eller funksjonsnivå, er noe hun legger stor vekt på i sin yogaundervisning. Anna Kathrine har undervist i yoga siden 2017. 

Tiril Elstad

LEGE

Tiril Elstad er vår hovedlærer i anatomi.

Hun har medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Oslo, og en mastergrad fra University of St Andrews. Avhandlingen hennes fokuserte på Global Health Security, ved å bruke SARS-epidemien som en casestudie.

Tiril har over 10 års erfaring med å undervise i yoga og har undervist på en rekke yogastudioer, workshops og kurs. Hun er sertifisert av It's Yoga 200 hr Yoga Alliance-programmet.

Tiril har også gjennomført en forskningstudie sammen med hjerneforsker Sandra Klonteig, hvor de undersøkte effekten av yoga på mental stress hos 200 studenter. 

Tiril Jobber i dag på Balderklinikken i Oslo.

Kine Fossum

JORDMOR

Kine Fossum er vår hovedlærer i utdanningen Medisinsk Yoga Gravid og barsel.

Før hun ble jordmor har hun lang erfaring som sykepleier med arbeid i psykiatrien, barneavdeling, nevrokirurgi og nevrologisk avdeling, akuttmottak, legevakt, eksamenssensor og veileder for sykepleierstudenter på USN, lærer på helse og sosialfag vgs, lindrende avdeling og som ernæringsrådgiver. Hun har også en tverrfaglig videreutdanning i smertebehandling. 

Kine er i dag med å drifter Fødehuset.

bottom of page