top of page

Medisinsk Yoga

1 til 1

Å undervise yoga en til en (privattime) er en helt annen opplevelse enn å undervise en klasse. For å realisere det fulle potensialet i å jobbe 1:1, er det nødvendig å styrke et bevissthetsnivå som inkluderer både deltageren og oss selv som yogalærere.

"Tell me, I will forget.

Show me, I will remember.

Involve me, and I will understand."

Kjernen i undervisning 1:1 er persepsjon. Som "en til en" yogalærer er det vårt ansvar å møte deltagerens behov. Gjennom årtusener har mennesket utviklet seg i forhold til miljøet de vokser opp i. Hver enkelt elev har sitt unike kroppskart og gjennom å bli kjent med dette kan vi tilrettelegge for en yogapraksis som støtter det individuelle behovet. 

Utgangspunktet i 1:1 er den enkelte deltagerens behov;

"Det er ikke bare en tilnærming for alle. Måten yoga læres på i dag gir ofte inntrykk av at det finnes én løsning på alles problemer og én behandling for hver sykdom."

Sitat: T.K.V. Desikachar

De terapeutiske effektene av yoga spenner langt utover matten. I alle våre moduler møtes moderne vitenskap med tradisjonell visdom for å gi yogalærere kjennskap til det spekteret av verktøy som finnes.

Læringsmiljøet og strukturen i 1:1 innebærer flere viktige komponenter som du vil bli godt kjent med i denne modulen.

I denne modulen får du en mulighet til å møte andre yogalærere med ulik yogapraksis.  På dag 2 skal vi praktisere 1:1.

last ned.jpg

 

 

Sertifiseringsprogrammet passer for deg som har tatt min. 2 moduler hos oss og som ønsker å lære hvordan du kan jobbe 1:1 i din praksis.

For deg som yogalærer kan dette sertifiseringsprogrammet bidra til hvordan du kan legge til rette for individuell oppfølging.

Innhold i denne modulen:

 • Etikk og verdier

 • Kroppens naturlige avspenningsresponser

 • Kunnskap og teknikker for egenomsorg hos yogalærer, både før, under og etter 1:1

 • Kartleggingsverktøy

 • Undervisningsferdigheter

 • Relasjonelle ferdigheter

 • Pedagogikk

 • Traumeforståelse

 • Teknikker for «førstehjelp» i hverdagen

 • Å utvikle ferdigheter for å støtte de følelsesmessige responsene hos deltageren

 • Du får tilgang på et gruppeforum for å utveksle ideer og erfaringer med andre yogalærere

Praktisk info

Kursholdere er Anette Haugnæss og Marianne Feydt.
Du kan lese om deres bakgrunn under fanen "om oss".

 

Sertifiseringskurset går over to dager

Du får en manual med teori og yogaprogrammer.

Pris: 4990kr

Oppstart:

Hvor:

Påmelding:

last ned (2).jpg
bottom of page