top of page

Medisinsk Yoga for seniorer

GOD HELSE I ELDRE ÅR 

Hvorfor medisinsk yoga for seniorer?

Medisinsk Yoga for seniorer er et sertifiseringsprogram som kan bidra til å optimalisere eldre personers indre kapasitet og motstandskraft selv om aldringen gradvis reduserer kapasiteten deres.

Kunnskapen og yogaprogrammene som introduseres i dette sertifiseringsprogrammet kan bidra til å forebygge og bedre tilstander knyttet til;

 • Bevegelse

 • Kognitiv kapasitet (hukommelse)

 • Nedstemthet

 • Ernæring

Å styrke disse områdene er viktig for et godt funksjonsnivå, og for å forebygge eller forsinke funksjonstap. En studie hvor 135 pensjonister deltok, viste det seg at yoga tydelig forbedret livskvaliteten til de som praktiserte dette i seks måneder. (ref.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17544857/)

Medisinsk Yoga kan fungere som et godt supplement til annen nødvendig behandling, og i tillegg ha positiv effekt på;

 • Redusering av stress og angst

 • Bedring av humør

 • Styrking av hjernehelse

 • Regulering av høyt blodtrykket

 • Nedgang i et forhøyet kolestrolnivå

 • Styrking av søvnkvaliteten

 • Forbedring av kardiovaskulær helse

 • Økt beveglighet og balanse

 • Hjerterehabilitering

 • Forbedring av respirasjon

 • Styrking av skjelettet

 • Redusering av symptomer på diabetes

 • Forbedring av fordøyelsen

 

Ved deltagelse i dette sertifiseringsprogrammet får du:

 • Generell kunnskap om ulike helseutfordringer når man eldes

 • Yogaprogrammer på stol

 • Meditasjoner og pusteøvelser

 • Kursmanual

 • Tilgang på en lukket facebookgruppe for utveksling av erfaringer og spørsmål.

 • Sertifiseringsbevis

 • Tilgang på en lukket facebookgruppe for utveksling av erfaringer og spørsmål.

Lærere

Anette Haugnæss og Marianne Feydt. Du kan lese mere om oss «her»

Anette har over noen år tilbudt yoga på Storefjell hvor 450 pensjonister samles årlig. Her har yoga på stol vært meget populært, da det er tilgjengelig for alle uansett funksjonsnivå. I tillegg tilbyr både Anette og Marianne yoga på stol for foreninger og ved ulike arrangementer for styrking av folkehelsa. De ønsker nå å tilby denne utdanningen for andre som møter seniorer i sin hverdag, så enda flere eldre kan få glede av yoga på stol, der hvor de har sine møtepunkter og bor. Aktivitet er en viktig del av eldreomsorgen, og ved å sertifiseres i Medisinsk Yoga på stol, får du en mulighet til å arrangere grupper for seniorer som et annet alternativ til aktivitet. Det å skape aktivitetsgrupper hvor man gjør yoga sammen har vi begge erfart hvordan har bidratt til en opplevelse av fellesskap for seniorer. For mange er dette ene møtepunktet i løpet av uka særdeles viktig for å forebygge ensomhet.

 

Praktisk info:

Kurset går over to dager.

Pris: 4990kr/pr deltager (ved bestilling av privat undervisning til din virksomhet – ta kontakt for egne priser).

Dato for oppstart av utdannelsen kommer. For å bli oppdatert om oppstart, meld deg på nyhetsbrevet «her»

Elderly Woman at Gym

Praktisk info:

Kurset går over to dager.

Pris: 4990kr/pr deltager (ved bestilling av privat undervisning til din virksomhet – ta kontakt for egne priser).

Dato for oppstart av utdannelsen kommer. For å bli oppdatert om oppstart, meld deg på vårt nyhetsbrev.

Lærere

Anette Haugnæss og Marianne Feydt. Du kan lese mere om oss her.

 

Anette har over noen år tilbudt yoga på Storefjell hvor 450 pensjonister samles årlig. Her har yoga på stol vært meget populært, da det er tilgjengelig for alle uansett funksjonsnivå. I tillegg tilbyr både Anette og Marianne yoga på stol for foreninger og ved ulike arrangementer for styrking av folkehelsa. De ønsker nå å tilby denne utdanningen for andre som møter seniorer i sin hverdag, så enda flere eldre kan få glede av yoga på stol, der hvor de har sine møtepunkter og bor. Aktivitet er en viktig del av eldreomsorgen, og ved å sertifiseres i Medisinsk Yoga på stol, får du en mulighet til å arrangere grupper for seniorer som et annet alternativ til aktivitet. Det å skape aktivitetsgrupper hvor man gjør yoga sammen har vi begge erfart hvordan har bidratt til en opplevelse av fellesskap for seniorer. For mange er dette ene møtepunktet i løpet av uka særdeles viktig for å forebygge ensomhet.

Medisinsk Yoga Seniorer

GOD HELSE I ELDRE ÅR 

Hvorfor medisinsk yoga for seniorer?

Medisinsk Yoga for seniorer er et sertifiseringsprogram som kan bidra til å optimalisere eldre personers indre kapasitet og motstandskraft selv om aldringen gradvis reduserer kapasiteten deres.

Kunnskapen og yogaprogrammene som introduseres i dette sertifiseringsprogrammet kan bidra til å forebygge og bedre tilstander knyttet til;

 • Bevegelse

 • Kognitiv kapasitet (hukommelse)

 • Nedstemthet

 • Ernæring

Å styrke disse områdene er viktig for et godt funksjonsnivå, og for å forebygge eller forsinke funksjonstap. En studie hvor 135 pensjonister deltok, viste det seg at yoga tydelig forbedret livskvaliteten til de som praktiserte dette i seks måneder. (referanse link)

Medisinsk Yoga kan fungere som et godt supplement til annen nødvendig behandling, og i tillegg ha positiv effekt på;

 • Redusering av stress og angst

 • Bedring av humør

 • Styrking av hjernehelse

 • Regulering av høyt blodtrykket

 • Nedgang i et forhøyet kolestrolnivå

 • Styrking av søvnkvaliteten

 • Forbedring av kardiovaskulær helse

 • Økt beveglighet og balanse

 • Hjerterehabilitering

 • Forbedring av respirasjon

 • Styrking av skjelettet

 • Redusering av symptomer på diabetes

 • Forbedring av fordøyelsen

Praktisk info

Kursholdere er Anette Haugnæss og Marianne Feydt.
Du kan lese om deres bakgrunn under fanen "om oss".

 

Sertifiseringskurset går over to dager

Du får en manual med teori og yogaprogrammer

Pris: 4990kr

Oppstart: Dato kommer

Hvor: Drammen

myd_04.jpg
bottom of page