top of page

MEDISINSK YOGA NORGE

Medisinsk Yoga i varmtvann/

terapibasseng

Ønsker du å tilegne deg kunnskap om hvordan Medisinsk yoga kan fungere som støtte ved både mentale og fysiske utfordringer, og også som forebygging?

Da kan dette sertifiseringsprogrammet være noe for deg.

 

En rekke helseutfordringer kan gjøre det vanskelig å gjennomføre yoga og annen trening i sal på matte eller stol. Både vanntrening og yoga er hver for seg skånsomme, gode former for trening, og ved å kombinere disse kan du oppleve gleden av begge treningsformer- og til og med en forsterket effekt.

Kursholdere er Anette Haugnæss og Marianne Feydt. Du kan lese mere om deres bakgrunn under fanen «om oss.»

Både økt bevegelighet, ro og balanse fra yoga, og den beroligende og smertelindrende effekten av varmt vann kan bidra til økt bevegelighet og sirkulasjon, mindre stress og smerter, bedre søvn og velvære. Å balansere energiene i kroppen med yoga vil påvirke både kropp, sin og sjel, og stimulere til en dypere balanse på alle plan.

Medisinsk Yoga viser god effekt på stress, blodtrykk, pust, søvn og smerte. blant annet. Disse gode effektene vil kunne oppleves av en større gruppe mennesker som ellers ikke ville ha mulighet for å delta på yogaklasser i sal grunnet immobilitet eller smerter.

Aktiviteter i vann øker bevegeligheten og styrken og frigjør endorfiner i kroppen som blant annet bidrar til å redusere smerte og stivhet. Selv om du veier mindre enn 10% av din kroppsvekt gjør vannets motstand at du bruker 10-12 ganger mer energi ved å gjøre øvelser i vann. Man behøver ikke være svømmedyktig for å delta på Medisinsk Yoga i vann.  

shutterstock_668027773-min.jpg

Fordelene ved å trene i vann:

• Vannet gir motstand slik at du bruker mer energi når du gjør bevegelser i vann.

• Fordi du bare veier 10% av kroppsvekten din når du er i vannet, er det bra for folk med belastningsskader og for overvektige.

• Du får ikke den samme belastningen på kroppen i vann som på land.

• Trening i vann senker stressnivå og hjerterytme.

• Det varme vannet masserer kroppen.

• Du forbrenner mye kalorier i vann da mange muskler er i bruk.

• Varmt vann øker endorfinfrigjøring slik at du får lykkefølelse og mindre smerte.

• Øker bevegeligheten i muskler og ledd.

• Bidrar til bedre hjertehelse.

• Varmt vann øker blodsirkulasjonen.

• Reduserer stress og angst.

• Forbedrer søvnkvaliteten.

• Lav belastning særlig mot ledd.

Trening i varmtvann (hydroterapi)

Det viser seg at trening/bevegelse i varmtvann har en god effekt på en rekke diagnoser/plager som for eksempel:

• Gravide med bekkenløsning/ryggsmerter

• Overvekt

• Rygglidelser

• Nakke/skulderplager

• Fibromyalgi og revmatikere

• Slagpasienter (Afasi)

• Opptrening før/etter operasjon

• Lungerelaterte plager

• Osteoporose

• Overvektige

• Idrettsutøvere med skader

God forbrenning i vann

Fordi kroppen må jobbe med så mange muskler samtidig og hele tiden jobber i motstand forbrenner en times trening mye mer enn vanlig. Du forbedrer både utholdenhet og styrke i vann.

Hvordan fungerer Medisinsk Yoga i vann?

Trening i varmtvann er en effektiv behandlingsform hvor man bruker oppdriften og motstanden i vannet for å få en skånsom og effektiv behandling og et godt resultat med lav belastning på ledd og senefester. Temperaturen i vannet bør være minst 34 grader øker blodsirkulasjonen og bevegeligheten. Varmen er smertelindrende og myker opp stiv muskulatur og stive ledd. Ettersom belastningen på kroppen reduseres i vannet er bevegelse i vann en utmerket mulighet til rehabilitering både etter skade og som aktiv restituering.

Treninger er i dag en viktig del av livet og blant annet for de med ledd, muskel og skjelettplager. Trening og fysisk aktivitet inngår som regel som et ledd i behandling, rehabilitering eller som en forebyggende aktivitet. Det er i dag godt dokumentert at fysisk aktivitet er viktig med tanke på å bedre fysisk form og reduserer funksjonstap. Utfordringene mange med ledd, muskel og skjelettplager ofte møter når det kommer til fysisk aktivitet er at det kan være smertefullt å utføre forskjellige treningsformer.

Bevegelse i vann kan derfor være til stor fordel siden vannet avlaster kroppstyngden. Dette gir dermed svært liten påkjenning på leddene, samtidig som vannets egenskaper fører til en myk og jevn motstand, så trening i varmtvanns basseng (34 grader) regnes som en spesielt viktig for mange med visse type plager. Å trene på dypt vann med flytepølse eller annen oppdrift gir deg kontinuerlig trening av stabiliserings muskulatur. Mage, rygg og midje må jobbe hele tiden for å holde deg flytende og eller i balanse.

Ved varmt vann øker endorfinfrigjøringen og gir deg lykkefølelse og mindre smerte. Bevegelse i varmtvann oppleves av brukere særlig med slike type plager som nevnt som en viktig del av å opprettholde egen helse og livskvalitet. Mange mener også at dette er avgjørende for å opprettholde en god fysisk form som gjør det mulig å være i jobb. For enkelte er trening i varmtvannsbasseng den eneste fysiske aktiviteten de klarer å gjennomføre. Nyere forskning viser god effekt i form av redusert smerte, fatigue og stivhet i perioder med bassengtrening sammenlignet med perioder uten bevegelse i basseng.

bottom of page