top of page

Marianne Feydt

Jeg heter Marianne Feydt, og jeg drifter Medisinsk Yoga Norge sammen med Anette Haugnæss. Jeg driver også Medisinsk Yoga Drammen hvor jeg holder blant annet grupper i Medisinsk Yoga, EMYoga (Energy Medicine Yoga), har Yogaterapi, Gongbad, samtaleterapi, TFT terapi, TRE behandlinger m.m.

Jeg holder forskjellige kurs og Workshops, Gongbad og driver kursutvikling. 

Jeg er lærer og terapeut i Medisinsk Yoga, EMYoga lærer (Energy Medicine Yoga), Vinyasa yogalærer, Barne- og ungdoms yogalærer.

 

Jeg var i flere år en del av det internasjonale MediYoga-teamet hvor jeg utviklet fordypningskurs som blant annet yoga i varmtvann, yoga ved søvn og yoga for Unge og psykisk helse. Disse kursene ble holdt for blandt annet andre yogalærere, leger, fysioterapeuter, psykologer, terapeuter og pedagoger.

Jeg har videreutdanning i ;

 • Yoga ved traume

 • Sertifisert stress og utbrenthet mentor

 • ​TFT- terapeut (Tankefelt terapi)

 • TRE Provider (Tension & Trauma Releasing Exercises)

Jeg er også utdannet psykoterapeut, par- og relasjonsterapeut og samtalecoach (senior practitioner nivå, tilsluttet EMCC) hos Humanova i Oslo. I tillegg har jeg utdannelse innen kostrådgivning. Totalt har jeg  nærmere 30-års erfaring innen arbeid med mennesker.

Anette Haugnæss

Jeg heter Anette Haugnæss, og er en del av teamet til Medisinsk Yoga Norge. Ved siden av drifter jeg Solid Veiledning AS hvor jeg tilbyr prosessveiledning for helse- og oppvekstsektor og flyktningtjenesten. I tillegg holder jeg fagdager for helse - og skolepersonell, og tilbyr yogatimer på bestilling hos foreninger og bedrifter.

​ 

Erfaringene mine har vokst frem over 20 år hvor jeg har samhandlet med ungdom utsatt for komplekse traumer. Dette har bidratt til nyttige erfaringer, både på ledelsesnivå, kollegagruppen, tverrfaglig samarbeid og ikke minst i møtene med ungdommene og deres nettverk. Avdelingen jeg jobbet ved var så heldig å få veiledning av Heine Steinkopf ved RVTS Sør , hvor flere av oss har bidratt som informanter i hans doktorgradsarbeid - som absolutt er verdt å se nærmere på! 

​​

Jeg har spisskompetanse på traumebevisst omsorg, stress og teknikker for selvivaretakelse. Gjennom årene har jeg tatt en bachelor i barnevern, en mastergrad i klinisk psykisk helsearbeid, videreutdanning i oppmerksomt nærvær (mindfulness) ved NTNU, og jeg er sertifisert stressveileder, tankevirusinstruktør og sorggruppeleder.

Av yogautdannelser har jeg;​

 • Medisinsk Yoga

 • Mindful Yoga

 • Restorative Yoga

 • Yoga Nidra

 • UngdomsYoga

 • BreathCoach

 • Traumesensitiv Yoga for barn

 • Traumetilpasset Yoga

 • TRE 

bottom of page