top of page

Helsereiser

Selvivaretakelse i møte med traume, PTSD og angst

5. og 14. februar 2024

Medisinsk Yoga Helsereise
2024

10. - 17. august 2024

Kvinnehelse

Nye datoer kommer

bottom of page