top of page

Medisinsk Yoga

Medisinsk Yoga er nevrobiologisk- og kroppsbasert metode. Sammen tilbyr teamet i MYN likepersoner, frivillighetsarbeidere og helsepersonell, blant flere, sertifiseringer i spesialtilpassede yogamoduler for mennesker med helseutfordringer og livsbelastninger. Modulene passer også i forebyggingsøyemed. Alle modulene fungerer som et supplement til tradisjonell behandling, rehabilitering og forebygging, og er derfor ideel innenfor organisasjoner, sykehus, institusjoner, sykehjem, rehabiliteringssentre og organisasjoner.

Er du litt nysgjerrig på hva Medisinsk Yoga er og om det kan være noe deg og ditt yrke? 

Ta kontakt med oss om du har spørsmål om dette kan være noe for deg og evt. hvilke modul/moduler som passer best. 

Hva er Medisinsk Yoga?

Kunnskapsgrunnlaget i Medisinsk Yoga består av et holistisk helseperspektiv, som tar hensyn til kropp og sinn, både fysisk og mentalt, med fokus på hva som fremmer god helse for det enkelte menneske (Salutogenese). Yogaprogrammene og teknikkene er forankret i forskning, nevrobiologi, psykologi, fysiologi og yogisk antropologi.

 

Medisinsk Yoga er basert på tusenvis av år gammel yogatradisjon kombinert med nyere forskning. Øvelsene i Medisinsk Yoga er enkle øvelser som kan gjøres slik det er mest komfortabelt; på en matte, en stol eller i varmtvann. Rolige kroppsbevegelser kombineres med pust, konsentrasjonsøvelser, avspenning og meditasjon.

I de modulbaserte utdanningene kan du skreddersy din egen utdanning slik at du på best mulig måte kan møte mennesker i forskjellige utfordringer samt ta vare på deg selv i prosessen. 

Vi er takknemlig for alt av innspill slik at vi sammen kan nå ut der det er behov.

hDmkkwjUTw.jpg
Hvem passer Medisinsk Yoga for?

Deltakere i alle aldre kan ha nytte av Medisinsk Yoga. Felles for mange er at de ønsker en yogaform som er enkel, som kan gi bedre bevegelighet og sirkulasjon i kroppen og mer ro i sinnet- uten at det blir for avansert fysisk. Veldig mange finner veien til Medisinsk Yoga fordi de ønsker å finne ro og overskudd under eller etter en krevende periode i livet. Flere er også blitt anbefalt dette fra lege, fysioterapeut eller psykolog for å styrke og balansere kroppens egne ressurser. Medisinsk Yoga kan stå godt på egne ben som en helhetlig treningsform som kan passe for alle, og er også en bro mellom yoga og helsevesen for de som er i en periode i livet med helsemessige utfordringer. 
 

Hva skjer i en Medisinsk Yoga klasse?

Medisinsk Yoga er en rolig yogaform som kan benyttes av alle uansett fysiske eller mentale begrensninger da alt kan bli tilrettelagt for. Medisinsk Yoga tilbyr en inkluderende arena hvor alle skal kunne delta. 

Med Medisinsk Yoga trener du både kropp og sinn, bevegelse og hvile, oppmerksomhet og nærvær. 

 

I yogisk perspektiv er vi energivesener i en fysisk kropp, der all uhelse stammer fra nedsatt flyt av energi. Energiflyten påvirkes av opplevelser og hendelser, og vi opplever alle ubalanse i denne flyten i løpet av livet. Med enkle bevegelser kombinert med fokus og pust, stimulerer vi med yogaen flyten av denne energien, slik at kroppen selv kan justere seg og komme i bedre balanse. Kroppen har en evne til å reparere seg selv, og yogaen er designet for å støtte deg til å fungere så godt som du kan, med den kroppen du har.

Helhetlig yoga ivaretar, stimulerer og balanserer hele deg, både kropp, sinn, følelser og sjel.

myd_04.jpg

Visste du at vi bruker ca 1/3 del av livet vårt på å sove?

Mange mennesker strever med søvn.

Selv om vi bruker store deler av livet til å sove, tenker mange av oss sjeldent over kvaliteten på søvnen. Sover du nok og hvilken kvalitet er det på søvnen din?

Søvn har mange gode effekter på kroppen. Det styrker kroppens immunforsvar, gjenoppbygger vev, bidrar til å kunne håndtere stress og tankekjør bedre, godt for hjernen og hukommelsen.

Det finnes mange enkle og gode ting en kan gjøre for å forbedre egen søvnkvalitet. Forskning på yoga viser at mange sover bedre når de praktiserer yoga.

Medisinsk Yoga har vist til god effekt både i forhold til stress, rehabilitering, behandling og som forebygging. 

 

Medisinsk Yoga kan fungere som god støtte og som supplement til annen behandling ved;

 • Stress og utbrenthet

 • Opptrening etter skade/sykdom

 • Angst/depresjon

 • Ledd-/Muskelplager

 • Hjerte, lunge/astma/kols

 • ME

 • Fibromyalgi

 • Kreft 

 • En yogaform utviklet for helsevesenet og rehabilitering men også for forebygging.

 • Medisinsk Yoga er integrativ medisin i sin essens, en holistisk disiplin som harmonisk fungerer sammen med den vanlige helsetjenesten.

 • WHO oppfordrer sine medlemsland til å sette større fokus på dette.

 • Medisinsk Yoga fokuserer på ubalanser og kroppens egen selvlegende evne, det mentale, samt arbeider med å balansere energisystemet.

 • Kan bli brukt til rehabilitering, helsevesen, bedrifter, foreninger mm.

bottom of page