top of page

Instruktørutdanning

Medisinsk Yoga Instruktør:

For å bli instruktør i Medisinsk Yoga må du ta fire moduler.

Disse modulene er:

 

 • Medisinsk Yoga Pust

 • Medisinsk Yoga Anatomi/fysiologi

 • Medisinsk Yoga forstå ditt energisystem

 • 4 modul velger du selv (se våre moduler)

 

Når du velger instruktørutdanningen så følger du de oppsatte datoene for modulene som du finner under utdanninger. Det er også en mulighet å ta utdanningen i ditt eget tempo. Moduler som har vært blir det satt opp nye datoer for neste år.

MYN Pust

19. og 20. oktober 2024, kl. 10:00-16:00

Sted: Drammen

Kursholdere: Anette og Marianne

MYN Anatomi/fysiologi

24. og 25. august 2024, kl. 10:00-16:00

Sted: Oslo

Kursholder: Tiril

MYN Forstå ditt energisystem

2. og 3. november 2024, kl. 10:00-16:00

Sted: Drammen

Kursholdere: Marianne Feydt

Valgfri modul

Den modulen du her velger finner du dato for under bolken "utdanninger"

last ned.jpg

 

 

Sertifiseringsprogrammet passer for deg som har tatt min. 2 moduler hos oss og som ønsker å lære hvordan du kan jobbe 1:1 i din praksis.

For deg som yogalærer kan dette sertifiseringsprogrammet bidra til hvordan du kan legge til rette for individuell oppfølging.

Innhold i denne modulen:

 • Etikk og verdier

 • Kroppens naturlige avspenningsresponser

 • Kunnskap og teknikker for egenomsorg hos yogalærer, både før, under og etter 1:1

 • Kartleggingsverktøy

 • Undervisningsferdigheter

 • Relasjonelle ferdigheter

 • Pedagogikk

 • Traumeforståelse

 • Teknikker for «førstehjelp» i hverdagen

 • Å utvikle ferdigheter for å støtte de følelsesmessige responsene hos deltageren

 • Du får tilgang på et gruppeforum for å utveksle ideer og erfaringer med andre yogalærere

Praktisk info

Mellom hver modul forventes det praktisering av gjennomført modul. Praktiseringen gjennomføres som:

 • Selvstudium; hvor man selv gjør yogaprogrammene for egen del. Det opprettes en facebookgruppe hvor man har mulighet til å stille spørsmål eller dele refleksjoner. 

 • I tillegg anbefales det at man holder et yogaprogram for en eller flere deltagere mellom modulene. Mer info om dette i eget skriv.

bottom of page