top of page

Medisinsk Yoga  Selvivaretagelse 

Å være helsepersonell/behandler er forbundet med spesielle krav og utfordringer. Dette innebærer arbeidshverdager hvor man er en hjelper i møte med personer som har det vondt. Rollen som behandler gjør at man kommer tett på lidelse. Det viser seg at det å være i kontakt med

personer med psykiske og eller fysiske vansker kan være en belastning for behandleren. Komplekse saker, manglende bedring og triste skjebner kan tenkes å utgjøre en belastning

over tid.

Det er siden 1990-tallet lansert begreper som vikarierende traumatisering, sekundærtraumatisering og omsorgstretthet for å beskrive belastninger personer i hjelpeyrker kan oppleve som følge av sitt yrke.

Selv etter at disse begrepene ble lansert er det innen dagens helse- og omsorgsyrker fortsatt et ensidig fokus på det arbeidet man skal yte, og særdeles mangelfull (eller ingen) fokus på hva jobben kan gjøre med deg og hvordan man kan forebygge og håndtere belastningene knyttet til jobben man utfører.

 

 

Det er en ydmykhet og en respekt for den kompleksiteten det ligger i å jobbe med det som har med det menneskelige å gjøre. I denne modulen ser vi nærmere på

hvordan helsepersonell/behandlere best

mulig kan yte helsehjelp uten at det går på bekostning av dem selv. 

Formålet med modulen er å forebygge og lindre belastninger. 

I denne modulen lærer du om:

 • Belastningspsykologi

 • Stressfysiologi

 • Hvordan møte grubling og bekymring

 • Programmer i Medisinsk Yoga

 • Teknikker og øvelser til bruk i hverdagen

 • Oppmerksomhetstrening​

 • Forebygging av utbrenthet

jackson-david-SrunqRT0A34-unsplash.jpg

 

 

Sertifiseringsprogrammet passer for deg som har tatt min. 2 moduler hos oss og som ønsker å lære hvordan du kan jobbe 1:1 i din praksis.

For deg som yogalærer kan dette sertifiseringsprogrammet bidra til hvordan du kan legge til rette for individuell oppfølging.

Innhold i denne modulen:

 • Etikk og verdier

 • Kroppens naturlige avspenningsresponser

 • Kunnskap og teknikker for egenomsorg hos yogalærer, både før, under og etter 1:1

 • Kartleggingsverktøy

 • Undervisningsferdigheter

 • Relasjonelle ferdigheter

 • Pedagogikk

 • Traumeforståelse

 • Teknikker for «førstehjelp» i hverdagen

 • Å utvikle ferdigheter for å støtte de følelsesmessige responsene hos deltageren

 • Du får tilgang på et gruppeforum for å utveksle ideer og erfaringer med andre yogalærere

Praktisk info

Kursholdere er Anette Haugnæss og Marianne Feydt.
Du kan lese om deres bakgrunn under fanen "om oss".

 

Sertifiseringskurset går over to dager, kl 10:00-16:00

Du får en manual med teori og yogaprogrammer.

Pris: 4990kr

Oppstart: 

Hvor: Nedre Storgate 12, Drammen

bottom of page