top of page

Medisinsk Yoga Unge & Psykisk Helse modul 2

Enten presterer du på topp eller så er det ikke plass til deg. Når vi vokste opp var det et rom i mellom de to valgene; «Midt i mellom» – og det var der de fleste av oss befant seg og ikke var det noe galt med det. Disse to valgene om enten eller – kan utløse både skam og håpløshet – følelser som er virkelig tunge å kjenne på, og det kan være vanskelig å finne mening med livet. For de som befinner seg i en vedvarende tilstand av dette kan det føre til psykiske lidelser. For når det hele oppleves til slutt overveldende, kan løsningen for noen bli isolering og/eller at man nummer seg selv med rus, mat eller selvskading.

Antallet unge som får uføretrygd er mer enn doblet på 10 år. Hver tredje ungdom får en psykisk diagnose. Leder i Mental Helse (Bodø) Barbara Stenvall fikk selv to psykiske diagnoser og ble uføretrygda da hun var helt ung. Hun advarer mot å sykeliggjøre ungdommen.

Vi i Medisinsk Yoga Norge ønsker å rette fokus på de underliggende utfordringene i stedet for et ensrettet fokus på kun diagnosen. For med et fokus kun på diagnosen er vi bekymret for at det i seg selv kan bli identitesskapende, begrensende og kan føre til en følelse av utenforskap. Derfor er vårt mantra til de som har fått en diagnose; «du har en diagnose – men du er ikke din diagnose.» Vi tenker at det mobiliserer ressurser i hvert enkelt menneske og gir håp.

Denne modulen har derfor et ressursorientert syn inn mot diagnoser og hvordan Medisinsk Yoga kan fungere som reguleringsstøtte og også bidra til styrking av relasjoner.​

Anette Haugnæss har i mange år jobbet med ungdom og voksne med ulike livsutfordringer og diagnoser/lidelser. Hele denne tiden savnet hun å gi dem konkrete teknikker for å kunne støtte seg selv når uro meldte seg. Alt handler om en opplevelse av å stå støtt i seg selv, selv om det «stormer».

 

Medisinsk Yoga kan bidra til:

 • styrket oppmerksomhet

 • økt impulskontroll

 • økning av god-hormoner

 • styrking av evnen til å roe seg selv

 • styrking av søvnkvaliteten

 • bedring av nedstemthet og angst

 • bedring av relasjoner

sinitta-leunen-aFXiQMUi2zA-unsplash.jpg

I denne modulen lærer du:

 • Traumebevisst omsorg 

 • Toleransevindu

 • Hvilke signaler hos ungdommen som kan forekomme ved over- og underaktivering

 • Hvordan vi kan hjelpe ungdom i å regulere seg, hvor du lærer hvilke teknikker som benyttes ved over- og underaktivering, dvs. om man er på "høygir" eller "lavgir."

 • Hvilke teknikker som kan fungere for mennesker med adhd, angst og nedstemthet.

 • Hvordan man kan inkludere reguleringsteknikkene for større grupper (f.eks i klasserommet).

 • Betydningen av selv å være regulert når man skal hjelpe andre

Hvem passer modulen for?

Modulen passer for deg som møter unge med en diagnose i din hverdag, enten om du er lærer, pedagog, miljøterapeut eller helsesykepleier. 

Praktisk info

Kursholdere er Anette Haugnæss og Marianne Feydt.
Du kan lese om deres bakgrunn under fanen "om oss".

 

Sertifiseringskurset går over to dager

Du får en manual med teori og yogaprogrammer.

Pris: 4990kr

Kursdato: 23. og 24. November 2024

Hvor: Drammen

bottom of page