top of page

Du lærer øvelser fra 

  • TRE (Tension, Stress and Trauma Release)

  • TFT (Tankefeltsterapi)

  • Selvmedfølelse

  • Medisinsk Yoga tilpasset PTSD og angst

  • Pusteteknikker tilpasset PTSD og angst

Det gjøres oppmerksom på at det er begrenset antall plasser, og at kurset har et ressursorientert fokus. 


Det legges ikke opp til deling av bakgrunn for hvorfor man kommer til kurset, men i stedet hvordan man kan møte og ivareta sine symptomer. Det er helt opptil hver enkelt om man vil være tilstede i stillhet eller stille spørsmål.

Som deltager disse to dagene får du en skriftlig beskrivelse av øvelsene, og det oppfordres til å gjøre øvelsene før vi møtes den siste kursdagen for å få utbytte at refleksjoner og spørsmål.

Mellom kursdagene er både Marianne og Anette tilgjengelig for spørsmål.Alle som deltar på dette kurset skriver under på en taushetserklæring.

Praktisk info

Kursholdere er Anette Haugnæss og Marianne Feydt.
Du kan lese om deres bakgrunn under fanen "om oss".

 

Kurset går over to ganger, tre timer pr gang. Du får ark med beskrivelse av øvelsene og videolink til instruksjon av øvelsene.

Pris: 1790 kr

Kursdato: 5. og 14. februar kl 18:00-21:00

Hvor: Stasjonsgata 10, 3050 MJØNDALEN (i studio til Mjøndalen Yoga)

Selvivaretakelse i møte med traume, PTSD og angst

5. og 14.februar arrangerer Medisinsk Yoga Norge ved Marianne Feydt og Anette Haugnæss et kurs for deg som har PTSD/Kompleks PTSD og angst.

Både oppmerksomheten og behandle seg selv med vennlighet er to egenskaper som ofte forstyrres når man utsettes for traumer. Kroppen går i en beredskapsmodus og man kan også kjenne på en opplevelse av å miste seg selv. For mange utløses en sorg, hvor flere har fortalt om sorgen over å "miste den man var," men også sorg over tap av arbeidskapasitet og sorg over tap av relasjoner. Disse to dagene åpner vi opp for et fellesskap hvor målet er at du skal få gode verktøy for å kjenne at du står støtt selv om det "stormer." Med gjentatte erfaringer på å håndtere indre uro, kan kapasiteten og evnen forsterkes - men tid og tålmodighet er en essensiell faktor. Dette snakker vi mer om på kurset.

bottom of page