top of page

Medisinsk Yoga Søvn

At søvn er viktig for oss, er åpenbart. Vi tilbringer ca 1/3 av livet i søvn. De fleste av oss kjenner når vi har sovet nok: vi våkner uthvilte, glade og opplagte, inspirerte. I perioder med god søvn er vi kreative, fokuserte og friske, og har opplevelsen av et meningsfylt liv. De fleste av oss vil i løpet av livet oppleve perioder med lite søvn eller dårlig søvnkvalitet, og har kjent hvordan både kropp og sinn påvirkes. Vi våkner trøtte og tunge i både kropp og sinn, mange kjenner på uro og svingende humør, utålmodighet, dårlig hukommelsen, og vi føler oss generelt uopplagte. Slik er jo livet innimellom for de fleste.

Men når det blir regelen i stedet for unntaket, da kan vi utvikle et helseproblem. I følge verdens helseorganisasjon står vi nå ovenfor en søvnmangelepidemi. Det er åpenbart at mange av oss får for lite søvn over for lange perioder av livet, og det går på helsa løs og øker risikoen for en rekke sykdommer og plager. Dette er et økende problem.

Det ser ut til at Shakespeare hadde rett; ''Søvn er livets mest næringsrike rett''.

I følge Folkehelseinstituttet er søvnvansker blant de vanligste helseplagene i befolkningen og et debutsymptom ved de fleste psykiske lidelser. Rundt en av tre voksne sliter ukentlig med søvnen, mens inntil 15 prosent av den norske befolkningen har insomnia av mer langvarig art.

Forskning på yoga, mindfulness, meditasjon og avspenning er teknikker som både hver for seg og samlet sett kan ha god effekt på søvn, og som gjerne anbefales av søvnekspertisen som tiltak for å fremme bedre søvn. ''Folkehelseinstituttet anbefaler at det satses mer på forebygging av og tidlig intervensjon ved søvnvansker i kommunene og at ikke-medikamentelle tiltak for søvnvansker gjøres lettere tilgjengelig for befolkningen" (fhi.no).

 

 

bruce-mars-wBuPCQiweuA-unsplash.jpg

I denne modulen lærer du blandt annet om og praktiserer;

  • Medisinsk Yoga for søvn

  • Praktiske tips 

  • Søvnens fysiologi

  • Søvnfasene

  • Søvn og hjernen

  • Yogisk perspektiv

  • Kosthold relatert til søvn

Sertifiseringsprogrammet passer for deg som møter mennesker med søvnutfordringer i din arbeidshverdag. For deg som er yogalærer kan dette sertifiseringsprogrammet bidra til hvordan du kan legge til rette for individuell oppfølging, men også hvis du ønsker å tilby yoga som en vei til bedre søvn. Modulen passer også for deg som ønsker å ta den for egen del.

Praktisk info

Kursholdere er Anette Haugnæss og Marianne Feydt.
Du kan lese om deres bakgrunn under fanen "om oss".

 

Sertifiseringskurset går over to dager

Du får en manual med teori og yogaprogrammer

Pris: 4990kr

Oppstart: 15.-16. juni 2024, kl. 10:00-16:00

Hvor: Drammen og online

bottom of page