top of page

Innholdet i Sertifiseringsprogrammet

 • Kunnskap om hvordan sorg kan utrykkes, forstås og møtes

 • Medisinsk YogaYogprogrammer som støtte ved sorg

 • Enkeltstående teknikker fra Medisinsk Yoga som førstehjelp i hverdagen

Sertifiseringsprogrammet passer for deg som leder sorggrupper/støttegrupper, likepersoner og deg som jobber innen helse-, diakoner-, fysioterapeuter og andre profesjonelle som møter mennesker i sorg. For deg som er yogalærer kan dette sertifiseringsprogrammet bidra til hvordan du kan legge til rette for individuell oppfølging, men også hvis du ønsker å tilby sorggrupper med yoga som arena for sorgstøtte.

Praktisk info

Kursholdere er Anette Haugnæss og Marianne Feydt.
Du kan lese om deres bakgrunn under fanen "om oss".

 

Sertifiseringskurset går over to dager

Du får en manual med teori og yogaprogrammer.

Pris: 4990kr

Oppstart: 27.-28.april 2024, 10:00-16:00

Hvor: Drammen og online

Medisinsk Yoga Sorgstøtte

Ønsker du å tilegne deg kunnskap om sorg og hvordan Medisinsk Yoga kan fungere som støtte?

 

Da kan dette sertifiseringsprogrammet være noe for deg. Å kjenne på sorg og tap er en naturlig del av livet, enten om det handler om dødsfall, sykdom, relasjonsbrudd – så kan sorg også utløses ved tap av arbeid, mobbing, funksjonsnivå, tillit, rusmisbruk og knuste håp og drømmer for fremtiden - for å nevne noen. I nyere sorgteori beskrives sorg som individuelle prosesser hvor det skjer en pendling mellom sorgsentrering og mestringssentrering. Sorg forstås heller ikke som noe som skal bearbeides, men som en reaksjon på livshendelser som vil prege livet etterpå (ref. VID Oslo, 2022). Vi i Medisinsk Yoga Norge tenker at vi alle har med oss noe i livet som kan oppleves tungt å bære – men gjennom gode verktøy kan vi styrke oss selv så det vi bærer på ikke stopper oss fra å rusle videre på livets vei.

Kursholderne har selv erfaringer med sorg, og har gjennom mange år tilegnet seg teoretisk og praktisk kunnskap om sorgstøtte, da de selv erfarte at det å kun snakke om det man har opplevd ikke var nok. For sorg oppleves også fysisk;

 

 • Energiløs

 • Ledd- og muskelsmerter

 • Uro

 • Mage- og tarmproblematikk

 • Nummenhet

 • Hodepine

 • Pustevansker

 • Søvnutfordringer

 • Endring i appetitt

 • Sanseendringer

For å nevne noe. Viktigste av alt er å huske på at all sorg er unik og reaksjoner og hva som oppleves som støtte varierer fra person til person. Det er heller ikke tiden i seg selv som alene styrker en helingsprosess, men hva vi fyller tiden med. Dette Sertifiseringsprogrammet har som målsetting å bidra med tilstrekkelig kunnskap og kroppsbaserte metoder til deg som møter mennesker i sorg, slik at du kan skape en arena som anerkjenner og støtter de reaksjonene sorg utløser.

priscilla-du-preez-OS933lJ248w-unsplash.jpg
bottom of page