top of page
iStock-518459922-min.jpg

MEDISINSK YOGA NORGE

Velkommen til Medisinsk Yoga Norge

Medisinsk Yoga Norge (MYN) er en utdanningsinstitusjon bestående av et team med leger, fysioterapeut, traumeterapeuter og sykepleiere (med tilleggsutdannelse som jordmødre og akupunktør.) Alle er de yogalærere med lang erfaring med yoga, og spesielt yoga for mennesker som strever med stress, traumer, smerter og søvn. Vi er opptatt av at det vi tilbyr er forankret i forskning, og er i dialog med forskningsmiljøer.

Intensjonen våres er å gjøre medisinsk yoga tilgjengelig der hvor folk oppholder seg som rehabiliteringssentre, eldrehjem, sykehus, foreninger og organisasjoner. Gjennom å tilby moduler tilpasset helseutfordringer og som forebygging, sertifiseres ansatte og frivillige i relevant modul så de kan tilby Medisinsk Yoga til sine brukergrupper. Modulene fungerer også som et godt supplement til annen behandling man mottar fra helsetjenesten.

Å sertifisere ansatte og frivillige bidrar til at Medisinsk Yoga kan tilbys som aktivitet og i den hyppighet man selv ønsker. Erfaringene fra de arenaene hvor denne yogaformen har blitt tilbudt viser til tilfredshet hos deltagerne fordi øvelsene er tilgjengelige og enkle. Flere har opplevd dette som en aktivitet de mestrer, som øker aktivitetsnivået, styrker selvivaretakelsen og bedrer deres livskvalitet. Våre yogaprogrammer kan gjennomføres som helhet og som enkeltvise teknikker som støtte i hverdagen.

For å ta en modul hos oss er det ikke nødvendig med erfaring fra yoga, men det er viktig for oss å nevne at sertifisering i en modul er ikke forenlig med å starte opp et yogastudio. Men en modul kan være nok for å tilby akkurat de programmene du lærer som en aktivitet der hvor du jobber. Ved å ta en modul får du en manual med programmene og teori om bakgrunnen for valg av øvelsene for den spesifikke helseutfordringen.

Vi i Medisinsk Yoga Norge er opptatt av kvalitet og trygghet. Øvelsene er forskning- og erfaringsbaserte, og det skal også gjennomføres både pilotstudier og forskningsstudier på flere av modulene vi tilbyr. Alle våre moduler holdes av yogalærere med fag- og erfaringskompetanse i de spesifikke modulene.

 

Modulene tilbys i Drammen og i Oslo, men vi reiser også rundt til arbeidsplasser og gjennomfører fagdager og sertifiseringer for personalgrupper. Om det er moduler du savner, så send oss gjerne en mail – for vi lager også yogaprogrammer på bestilling.

 

Vi ser fremover og gleder oss til å bidra inn mot forebygging og styrking av den totale helsen hos befolkningen i Norge.

thomas-vimare-IZ01rjX0XQA-unsplash-min.jpg

Ta vare på deg - du er viktig

Medisinsk Yoga
i varmtvann
Medisinsk Yoga Unge og psykisk helse modul 1
Medisinsk Yoga  Unge og psykisk helse modul 2
Medisinsk Yoga
 Søvn
Medisinsk Yoga Kvinnehelse
Medisinsk Yoga Sorgstøtte

Kommende utdanninger

 • Medisinsk Yoga ved fatigue og ME. Kurset går over 2 dager fra kl 10.00...


  Avsluttet

  4 990 norske kroner
 • Medisinsk Yoga Gravid/barsel


  Startet 1. jan. 1970

  4 990 norske kroner
 • Medisinsk Yoga 1-1


  Startet 1. jan. 1970

  4 990 norske kroner
 • Medisinsk Yoga som sorgstøtte


  Avsluttet

  4 990 norske kroner

Om oss

Marianne Feydt

Eier og drifter Medisinsk Yoga Norge

Anette Haugnæss

Medeier og drifter Medisinsk Yoga Norge

Kontakt oss

Takk for din melding

bottom of page